Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

Beste relatie / ondernemer,

Na de vakantieperiode zijn we weer met volle energie aan de slag gegaan. Ondertussen draaien veel zaken, zoals wetswijzigingen, gewoon door. In deze editie gaan we in op de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 in werking is getreden, uitstel van de wet DBA en verschillende deadlines voor bijvoorbeeld teruggaaf buitenlandse btw en de aanvraag subsidieregeling praktijkleren. Daarnaast berichtten wij u in de vorige editie over de komst van het UBO-register, deze zou op 26 juni jl. in werking treden, echter wordt het definitieve wetsvoorstel niet eerder verwacht dan na de zomer. Een lastige vraag is: hoe om te gaan met een overtreding van het concurrentiebeding van ex-werknemers? Hierover hebben wij ook het nodige opgenomen in deze nieuwsbrief.

Groeten,

Marfred de Leeuw