Nieuwsbrief april 2017

Vallei-april-2017

Beste relatie/ondernemer,

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2017. Onderwerpen en tips die voor u van belang kunnen zijn in deze nieuwsbrief zijn o.a. het afschaffen van pensioen in eigen beheer, hetgeen recent een voldongen feit is geworden. In een pas aangenomen wetsvoorstel zijn er belangrijke eisen opgenomen inzake de betaaltermijn van grote ondernemingen aan MKB’ers. Lees wat dit mogelijk voor u inhoud. Daarnaast is er een positieve wijziging in de overdrachtsbelasting wanneer u een woning in gebruik neemt als kantoor of praktijk. Verdere wijzigingen zijn erop het gebied van salarisadministratie, omzetbelasting, erfbelasting, subsidie en een tal van andere interessante onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

Marfred de Leeuw

__________________________________________