NBA wijzigt algemene voorwaarden

Vallei Accountants maakt gebruik van de algemene voorwaarden van de NBA. De NBA heeft de algemene voorwaarden 2013 voorzien van een update. Er hebben een aantal technische wijzigingen plaatsgevonden, waarvan u een overzicht vindt in deze link. Voor een digitaal exemplaar van de algemene voorwaarden NBA 2017 klikt u hier. Voor de datum van ingebruikname van de algemene voorwaarden stellen wij u op de hoogte middels een persoonlijk bericht.