Nieuwsbrief januari 2019

Geachte ondernemer/relatie,

2019 is gestart en dit betekent voor ons een bijzonder jaar waarin wij ons 10-jarig jubileum hopen te vieren. Wij komen hier nog bij u op terug. Het nieuwe jaar stimuleert om de doelen die zijn gemaakt voor het komende jaar te bereiken. Ook de regering heeft voor dit nieuwe jaar weer maatregelen voor ogen, waarvan u de uitwerking vindt in deze nieuwsbrief. Voorbeelden zijn het uitstel van Wet DBA, premie ZvW, lagere Vpb-tarieven, het laatste jaar van afkoop pensioen en een hogere NHG-grens voor hypotheken.

U leest het allemaal in deze nieuwsbrief. Mocht u hierover vragen hebben, dan helpen wij u graag verder.

Met vriendelijke groet,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief Eindejaarstips

Beste relatie/ondernemer,

De tijd vliegt en we staan alweer stil bij de laatste nieuwsbrief van het jaar. Zowel tips voor afronding van 2018 als tips voor 2019 komen aan bod, zoals het plannen van investeringen voor de optimale investeringsaftrek over beide jaren. Daarnaast de aandacht voor diverse maatregelen, zoals afbouw van de schulden bij de eigen B.V., beperking van afschrijving op bedrijfspand in eigen gebruik en verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Verder nog een tal van andere onderwerpen naar aanleiding van Prinsjesdag. En last but not least: denkt u eraan om uw werknemers een eindejaarsgeschenk te geven? Houd dan rekening met uw vrije ruimte.

Wij verheugen ons erop om in 2019 weer met u te mogen samenwerken!

Met vriendelijke groet,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief augustus 2018

Beste relatie/ondernemer,

Hierbij ontvangt u de 4e uitgave van 2018. De vakanties zitten er weer op en het jaar vliegt voorbij. Hierbij attenderen wij u voor de laatste maal op de ZEZ, deze moet voor 30 september a.s. zijn ingediend. Het zou jammer zijn wanneer u dit voordeel mist. Dezelfde deadline van 30 september geldt voor het terugvragen van btw uit het buitenland. Verder berichten wij u onder andere over het verscherpte toezicht op de wijze van samenwerking met ZZP’ers en het wel of niet aflossen van de hypotheek. Daarnaast zijn er tips voor de DGA inzake het gebruikelijk loon, dit is een onderwerp om regelmatig weer even op de agenda te zetten. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief juni 2018

Beste ondernemer/relatie,

Waar wij tijdens het uitbrengen van de vorige nieuwsbrief actief waren met het voorbereiden op de AVG, is het zeker zaak om hier attent op te blijven. Praktisch iedere ondernemer heeft hier mee te maken en moet de nodige acties ondernemen. Neemt u daarover gerust contact met ons op. Daarbij gaan we in deze nieuwsbrief in op het btw-nummer van zzp’ers in het licht van de AVG (dat nummer is immers gelijk aan het BSN) en de komst van het UBO-register. Verder willen wij u nog met nadruk wijzen op het artikel uit de vorige nieuwsbrief over de ZEZ. Bent of was u onderneemster en bent u bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008, neemt u dan contact met ons op, zodat een aanvraag voor de compensatieregeling voor 30 september kan worden geregeld.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen wij u ervan op de hoogte dat u, indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, zich kunt afmelden door een e-mail te sturen naar compliance@vaacc.nl.

Groeten,

Marfred de Leeuw

 

Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief april 2018

Beste relatie/ondernemer,

In de tweede editie van onze nieuwsbrief van dit jaar berichten wij u onder andere over de handhaving van de Wet DBA, aftrek van btw op gedeclareerde kosten en een heel aantal andere onderwerpen. Een belangrijk onderwerp betreft de nieuwe privacyregels. Dit is zowel voor u als voor ons een onderwerp met veel impact en een grote “lastendruk” voor ondernemers. Momenteel zijn wij de acties voor Vallei Accountants aan het afronden. Indien u cliënt van ons bent, dan kunt u op korte termijn meer informatie en de verwerkersovereenkomst van ons verwachten.

Mocht u vragen hebben, dan helpen wij u graag verder.

Groeten,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief januari 2018

nieuwsbrief januari 2018

Beste relatie/ondernemer,

Na een periode van rust, draaien wij weer op volle toeren. In deze editie wordt weer ingegaan op verschillende thema’s en tips, waaronder het zeer actuele thema privacywetgeving. Hier volgen zeer ingrijpende wijzigingen met mogelijk versterkende gevolgen. Wij hopen hier de komende periode zeker nog bij u op terug te komen. Dit betreft onder andere ook de bewerkersovereenkomst voor onze eigen dienstverlening aan u. Ook onderwerpen als oudedagsvoorziening, nieuwe regels stukloon, de afschaffing van de landbouwregeling, vermindering in belasting box 3 en meer kindgebonden budget komen aan de orde. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Met vriendelijk groet,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief eindejaarstips 2017

Eindejaarstips

Beste relatie / ondernemer,

Hierbij treft u onze nieuwsbrief met eindejaarstips aan. Het afgelopen jaar is snel voorbij gegaan en bij de meeste ondernemers is het een mooi jaar geweest. Momenteel speelt in veel sectoren eerder de vraag hoe het werk moet worden verzet, dan de vraag of er werk genoeg is. Bij Vallei hebben we ook een uitdagend jaar achter de rug. Naast onze reguliere werkzaamheden zijn we druk geweest met de integratie van Westeneng Accountants + Adviseurs (uit Barneveld) in Vallei Accountants, deze overname heeft begin dit jaar plaatsgevonden. De kantoren zullen fysiek niet worden geïntegreerd; wel is veel werk verzet op het gebied van de back-office, werkwijzen, systemen etc. Ook in het nieuwe jaar staan wij vanuit beide kantoren graag voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

Beste relatie / ondernemer,

Na de vakantieperiode zijn we weer met volle energie aan de slag gegaan. Ondertussen draaien veel zaken, zoals wetswijzigingen, gewoon door. In deze editie gaan we in op de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 in werking is getreden, uitstel van de wet DBA en verschillende deadlines voor bijvoorbeeld teruggaaf buitenlandse btw en de aanvraag subsidieregeling praktijkleren. Daarnaast berichtten wij u in de vorige editie over de komst van het UBO-register, deze zou op 26 juni jl. in werking treden, echter wordt het definitieve wetsvoorstel niet eerder verwacht dan na de zomer. Een lastige vraag is: hoe om te gaan met een overtreding van het concurrentiebeding van ex-werknemers? Hierover hebben wij ook het nodige opgenomen in deze nieuwsbrief.

Groeten,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief juni 2017

Vallei-juni-2017

Beste ondernemer,

Voordat het vakantieseizoen aanbreekt ontvangt u hierbij de derde uitgave van onze nieuwsbrief met interessante onderwerpen als btw-teruggaaf privégebruik auto, factuurfraude en pensioen in eigen beheer. In een tijd waarin privacy en afscherming van steeds groter belang wordt, is er een register in de maak dat vergelijkbaar is met het UBO-register: CAHR. Lees wat dit voor u inhoudt en wat de verschillen zijn. Verder is informatie opgenomen over nieuwe regels inzake overuren en uitruil minimumloon, nieuwe regels stukloon en verwerking boeterente in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wij wensen u veel leesplezier en alvast een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

Marfred de Leeuw

Nieuwsbrief april 2017

Vallei-april-2017

Beste relatie/ondernemer,

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2017. Onderwerpen en tips die voor u van belang kunnen zijn in deze nieuwsbrief zijn o.a. het afschaffen van pensioen in eigen beheer, hetgeen recent een voldongen feit is geworden. In een pas aangenomen wetsvoorstel zijn er belangrijke eisen opgenomen inzake de betaaltermijn van grote ondernemingen aan MKB’ers. Lees wat dit mogelijk voor u inhoud. Daarnaast is er een positieve wijziging in de overdrachtsbelasting wanneer u een woning in gebruik neemt als kantoor of praktijk. Verdere wijzigingen zijn erop het gebied van salarisadministratie, omzetbelasting, erfbelasting, subsidie en een tal van andere interessante onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

Marfred de Leeuw

__________________________________________

Pagina 1 van 212