ADVISEURS

Onze adviseurs denken proactief met u mee op het gebied van ondernemen, belastingen en uw financiële positie. Altijd op zoek naar het optimum, zakelijk en privé. Voor goede advisering is kennis van de ondernemer en de onderneming van belang. Om op tijd te kunnen schakelen hebben wij daarom (zonder verdere kosten) regelmatig contact met onze klanten.

FISCALE OPTIMALISATIE

Van uw privé-aangifte tot en met fiscale herstructurering, wij besteden er de aandacht aan die het verdient. Wij wijzen u op subsidiemogelijkheden en denken met u mee over fiscale faciliteiten, zoals de innovatiebox en fiscale mogelijkheden bij bedrijfsopvolging.

RECHTSVORMEN EN STRUCTUUR

De keuze voor een rechtsvorm heeft juridische en fiscale aspecten, maar ook uw visie op de toekomst speelt een rol bij deze keuze. Wij denken met u mee over de vorm die bij u en uw onderneming past.

INVESTERINGEN EN FINANCIERING

Over investeringen denkt u uitgebreid na, maar hoe maakt u een onderbouwde en weloverwogen keuze? Wij denken met u mee over het plan en over de financiering ervan. Hoe maakt u de bank enthousiast of maakt u een crowdfundingcampagne tot een succes?

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN PROCESSEN

Inzicht in de financiële en niet-financiële resultaten van uw onderneming is belangrijk. Is uw onderneming ‘in control’? Graag sparren wij met u over de risico’s en denken wij met u mee over het beheersbaar maken hiervan.

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Waar grenzen vervagen nemen de risico’s toe. Hoe leg ik contact, ontvang ik mijn geld wel en hoe stuur ik mijn factuur? Wij helpen u bij de juridische en fiscale aandachtspunten als u over de grens gaat ondernemen. Wij hebben diverse buitenlandse klanten en klanten met vestigingen in het buitenland.

BEDRIJFSOVERNAMES

Elke onderneming en elke ondernemer is verschillend. Dit maakt iedere overname uniek. Vaak is bij een familiebedrijf het doel om de volgende generatie fiscaal optimaal in het zadel te helpen. Bij een overname door derden spelen de voorwaarden zoals de prijs een belangrijkere rol. Voor elke overname geldt dat het gevoel goed moet zijn. Wij denken met u mee over fiscaliteit, juridische aspecten én gevoel.

PERSOONLIJKE PLANNING

Hoe ziet uw financiële positie er in toekomst uit? Wat zijn de financiële gevolgen als uw pensioen in zicht komt? Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden? Wat betekent dit op financieel en fiscaal vlak voor de mensen die dicht bij u staan? Thuis en in uw onderneming? Persoonlijke planning is maatwerk, vraagt om betrokkenheid en invoelingsvermogen in uw situatie.